สะพานห้วยตอง(สะพานพ่อขุนผาเมือง)

สะพานห้วยตอง(สะพานพ่อขุนผาเมือง)

สะพานห้วยตอง(สะพานพ่อขุนผาเมือง) เป็นการก่อสร้าง เพื่อเชื่อมภาคเหนือกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าด้วยกัน มีระยะทาง...